தமிழர் விளையாட்டு விழா 2023

Påmelding til TVV2023

 Vi trenger deltaker info og aktiviteter:

1) Fornavn, Etternavn, fødselsår og kjønn
2) Velg tre aktiviteter fra Event listen

MV2023 EventListe - Over17 

MV2023 EventListe - Under16 

Send påmelding til Titto Rudramoorthy

epost : rtitto@hotmail.com  &  SMS : mobil 95140984

Påmeldingsfrist er 15.06.2023.  

Les mer

Noreel cup 2022

Sted : Kalbakken kunstgress
Adresse: Kaldbakkvn 3, 0953 OSLO

Lørdag : 03.09.2022, Kampoppsett lørdag

Søndag : 04.09.2022, Kampoppsett søndag

 

Les mer

Everest Cup  2022

Dato: 07.05.22 - 08.05.22
Sted: Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm
Kampoppsett for Everest Cup  2022 

U/11 2. PLASS
U/13 1. PLASS
U/21 3. PLASS
Overage Blue 1. PLASS
Les mer

Lørenskog Tamilske Sportsklubbs innendørs fotballturnering 2022

உள்ளரங்க கால்பந்தாட்ட போட்டி 26. & 27. mars 2022
Fjellhamarhallen, Marcus Thranes vei 83, 1472 Fjellhamar.

Påmeldingsfrist: 12.03.2022

Invitasjon

Les mer

Pages