தமிழர் விளையாட்டு விழா 2022

MV2022 EventListe - Over17

MV2022 EventListe - Under16

Timeplan for TVV2022

Kontakt : Til : jreg2007@gmail.com, Tel: 450 30732 (SMS)

Følgende informasjon må være med ved påmelding:

Emne: MVV 2022

Fornavn: 

Etternavn: 

Fødselsdato: 

Kjønn: 

Aktiviteter:  

Kontakt telefon og navn: 

Les mer

Friidrettens Dag 2020

NORD OG RØDTVET SPORT KLUBB Friidrettens Dag

For barn, ungdom og voksen i Kalbakken fotballbane
Lørdag 05. Sep kl  14:00
Lek, moro og sosialt.
Husk å ha på NORD OG RØDTVET T-skjørte, jogge sko og sportsklær.
!! Serveres Grill mat !!

Les mer

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் உள்ளரங்க மெய்வல்லுநர் விளையாட்டுப்போட்டி

வணக்கம்,

நோர்வேத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் உள்ளரங்க மெய்வல்லுநர் விளையாட்டுப்போட்டி திட்டமிட்டவாறு எதிர்வரும் 02.02.2020, ஞாயிற்றுக்கிழமை Skedsmohallen இல் நடைபெறவுள்ளது.

இதன் முன்னாயத்தச் செயற்பாடாகக் கழகங்களுக்கான, பின்வரும் விளையாட்டுக்களுக்கான பயிற்சிகள் எம்மால் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டுள்ளன.

- நீளம் பாய்தல்
- உயரம் பாய்தல்

இடம்: Nordbyen flerbrukshall, Haavard Martinsens vei 30, 0978 Oslo.

காலம்: 23.01.2020 வியாழக்கிழமை  
நேரம்: 18:00 - 19:30

28.01.2020 செவ்வாய்க்கிழமை
நேரம்: 19:00 - 20:30

30.01.2020 வியாழக்கிழமை
நேரம்: 18:00 - 19:30

இப்பயிற்சிகளில் பங்கேற்றுப் பயன்பெறுமாறு அனைவரையும் அழைப்பதோடு, இதில் பங்கேற்பவர்களின் விபரங்களை எமக்கு முன்கூட்டியே அறியத்தருமாறும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நட்புடன்,
விளையாட்டுப்பொறுப்பாளர்
நோர்வேத் தமிழ்ச்சங்கம் - 2020

Les mer

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் உள்ளரங்க மெய்வல்லுநர் விளையாட்டுப்போட்டி

இடம்: Skedsmohallen
காலம்: 02.02.2020, ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்: 09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mer

தமிழர் விளையாட்டு விழா 2019 தகவல்கள்

Sport Notice 2019, 2019-Light og telt, MVV2019 - Deltakerlist sortert på aldergruppe - Alle

Lørdag kjøreplan: 22.06.2019 சனி  நேரஅட்டவணை
Eventer for alle fra og med 5 åringer til og med 30 åringer.
09:00 - 13:00 - Eventer for 5-10åringer (starter med baneventer først for alle og løp heats sist)
09:00 - 14:00 - Eventer for 11-13åringer (600m løp finaler først, deretter 100m heats   og alle baneeventer) 
10:00 - 15:00 - Eventer for 14-16åringer (600m løp finaler først, deretter 100m heats   og alle baneeventer)   
13:00 - 18:00 - Eventer for 17-30åringer (600m løp finaler først, deretter 200m finaler  og alle baneeventer)    

 
Søndag kjøreplan:23.06.2019 ஞாயிறு  நேரஅட்டவணை
Finaleløper for alle og alle eventer fom. 31 åringer tom. over 56 åringer.
Oppmøte kl. 09 for alle

Les mer

Friidrett øvelse til TVV2019

TVV2019 Deltaker listen fra Noreel.
Vi starter med f.o.m mandag den17.06.2019 friidrett øvelse til TVV2019.
kl 18:30. Sted: Stovner Friidrett bane.

 

Les mer

Savitha Satkunananthan

Savitha Satkunananthan begynte å spille for Noreel SK i år 2006. Hun er en veldig aktiv jente, og er både flink i friidrett og til å spille fotball. I de siste fire årene (2010 - 2013) har hun deltatt i friidrettskonkurranser for Noreel. Hun har gitt en fantastisk innsats og vunnet Championspokalen (for sin aldersgruppe) alle disse årene.

 Noreelfamilien er veldig stolte og glade på hennes vegne, og vil gratulere henne. Vi vil også støtte henne gjennom resten av fotball-/friidrettskarrieren hennes.

Les mer