Ekstraordinært årsmøte

Dato: 28.11.2021
Tid: 19:00
Sted: Noreel Clubbhus
Adresse: Sandåsveien 8, 0956 Oslo.
Agenda:
1. Valg nye styremedlemmer
2. Trening / aktivitet informasjoner
3. Eventuelt 
Vel Møtt :-)
Section: