Hilsen fra bydelsdirektøren til idrettslagene i Bydel Grorud

Bydelsdirektøren vil med dette berømme bydelens idrettslag for den innsatsen dere gjør for bydelens barn- og unge. Nå har det i ett år vært strenge rammer for deres virksomhet og dere har vært, og fortsatt er, lojale mot alle begrensninger som koronaepidemien påfører oss. Nå er bydelen vår utsatt for et stort smittetrykk hvor særlig barn og unge er utsatt for smitte. For å kunne slå tilbake det engelske muterte viruset, er det avgjørende at mobilitet holdes så lavt som mulig.  Det står stor respekt av at idrettslagene på egenhånd velger å sette på vent all utendørs trening også for de under 20 år til over påske. Det er gledelig at Grorud IL, som har ressurser til det, omdisponerer sitt mannskap og har opprettet en kontakttelefon for bydelens barn- og unge.

 Vi ser alle fram til dagen hvor vi både er vaksinert og at helsemyndighetene nasjonalt og regionalt erklærer at pandemien er over. Bydelsdirektøren vil takke dere alle for et godt samarbeid som vil videreføres under normale forhold. Denne pandemien har påført mange psykiske helseplager. Det er viktig at vi fortsetter og utvikler vårt gode samarbeid i årene som kommer.

På vegne av bydelen ønsker jeg at dere får en så god påskeferie som mulig.

De beste hilsener
Ayub Tughra
bydelsdirektør

Section: