Årsmøte 2024 for Nord og Rødtvet SK (Noreel SK)

Årsmøte for Nord og Rødtvet SK

Dato: 05.05.2024

Sted: Klubbhus

Tid: Kl 18:00

Agenda:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av punkter
  1. Stemmeberettigede
  2. Innkalling
  3. Dagsorden
 3. Valg av dirigent og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Regnskap for 2023
 5. Budsjett for 2024
 6. Gjennomgang av aktiviteter
 7. Spørsmål / Annet