Ekstraordinær Årsmøte 2023 for Nord og Rødtvet SK (Noreel SK)

Ny Dato

Dato: søndag den 29.10.23
Tid: 19:00
Sted: klubbhus

 
Agenda:
1. Åpning
2. Godkjenne de stemmeberettigede godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Valg av dirigent og 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Økonomi / Budsjett
5. Treningstider og Aktiviteter osv.
Section: