தமிழர் விளையாட்டு விழா 2023

Påmelding til TVV2023

 Vi trenger deltaker info og aktiviteter:

1) Fornavn, Etternavn, fødselsår og kjønn
2) Velg tre aktiviteter fra Event listen

MV2023 EventListe - Over17 & MV2023 EventListe - Under16 

Send påmelding til Titto Rudramoorthy

epost : rtitto@hotmail.com  &  SMS : mobil 95140984

Påmeldingsfrist er 15.06.2023.  

Les mer

NORD OG RØDTVET SPORT KLUBB Friidrettens Dag 2023

For barn, ungdom og voksen i Kalbakken fotballbane

Lek, moro og sosialtBilderesultat for Lek, moro og sosialt

Husk å ha på NORD OG RØDTVET T-skjørte, jogge sko og sportsklær.

!! Serveres Grill mat !!Bilderesultat for grillmat

 

Lørdag 03. Juni starter med forberedelser kl  11:00

 

Les mer

Årsmøte 2023 for Nord og Rødtvet SK (Noreel SK)


Dato: mandag den 29.05.2023 (2.pinsedag)
Tid: 18:00
Sted: klubbhus
Viktig alle deltar på møte

Les mer

Noreel Aktivitetsdag

Aktivitetsdagen er for alle medlemmer, både for unge og voksne, store og små, menn og kvinner.

Dato: Søndag 30. oktober
Tid: fra kl. 10.00
Sted: Grorud flerbrukshall (Grorudveien 7, 0962 Oslo)

Hva er planen?
10.00 - 14.00 Badminton kurs for barn
14.00 - 17.00 Badminton og annen aktivitet for voksne/eldre
17.00 - 20.00 Fotball/Volleyball for overage

Mer info kommer senere! Denne aktivitetsdagen er viktig for klubbens støtteordninger, og det er derfor viktig at alle som har muligheten deltar. Men viktigst av alt er dette en dag for å bli kjent med andre medlemmer, og ha det gøy sammen! Gleder oss masse til å se dere på aktivitetsdagen! 

Vel møtt.

Les mer

Pages